4 juli 2017

Doelstelling

De Stichting Gerard David Oudewater stelt zich ten doel, het erfgoed van de in Oudewater geboren schilder Gerard David  uit te dragen, door het organiseren van activiteiten op het gebied van educatie en kunstgenot. De Stichting beheert een collectie replica’s van schilderijen van Gerard David en streeft er naar die voor belangstellenden toegankelijk te maken, rekening houdend met de rechten van de eigenaars van de oorspronkelijke werken.

Overige activiteiten liggen in het verlengde van de collectie.

De huidige collectie replica’s van de schilderijen van Gerard David is in 2015 t/m 2017 verzameld. De replica’s zijn te zien in de openbare ruimte.

Toelichting op de schilderijen is beschikbaar in de vorm van een brochure, verkrijgbaar via het Toeristisch Informatie Punt en de plaatselijke boekhandel.

Ronleidingen zijn op afspraak aan te vragen via het Toeristisch Informatie Punt Oudewater of via het mailadres: tip@oudewater.net

De Stichting Gerard David is afhankelijk van subsidies, culturele fondsen, donaties en legaten.
U kunt donateur worden.

BankrekeningnummerNL18RABO0307893251