4 juli 2017

Schilderij van het kwartaal

Bruiloft te Kana

Gerard David - Bruiloft te Kana | Stichting Gerard David

Het schilderij Bruiloft te Kana heeft Gerard David gemaakt tussen 1500 en 1503. Het is 120 x 130 cm groot, en het origineel is te zien in het Louvre in Parijs.

The thema is ontleend aan het Bijbelverhaal  (Joh. 2: 1-12) waarin tijdens een bruiloftsfeest water in wijn verandert. Christus en Maria zijn er te gast, de bruid (in het rood) zit in het midden aan de feesttafel, de bruidegom zit tegenover haar een stuk vlees af te snijden.

De opdrachtgever, de Spaanse koopman Juan de Sedano, zit links geknield met gevouwen handen, zijn vrouw knielt rechts. In het schilderij zitten behalve het hoofdthema ook stille verwijzingen: de gebouwen op de achtergrond zijn natuurgetrouw geschilderd, en voor de tijdgenoten van de opdrachtgever moet duidelijk geweest zijn waar dat op sloeg. Verder staat er nadrukkelijk buiten de feestzaal een man met een zwarte muts. De zwarte muts van beverbont was een ereteken van de vroede vaderen, de bestuurders van de stad Brugge, en het heeft er alle schijn van dat Juan de Sedano een akkefietje met die man had en zijn verstandhouding met de bestuurder op die manier uitdrukking wilde geven, in de marge van het schilderij.

NB dezelfde man komt ook voor op de schilderijen oordeel van Cambyses als één van de stadsbestuurders die de meinedige rechter ter dood veroordelen.